За нас


Медико-дентален център ОЗОК ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.

Медико-дентален център ОЗОК ЕООД е учреден 22 март 2010г. Основна цел на нашият екип е грижата за пациентите, при предлагане на най-високо качество на медицинските услуги, съчетано с бързо и комфортно обслужване.

Дружеството е част от корпоративна група дружества, специализирани в предлагането на услуги в областта на доброволното здравно осигуряване, пенсионно осигуряване и общо застраховане.

Медико-дентален център ОЗОК ЕООД е специализиран в предоставянето на медицински прегледи, консултации, диагностика и лечение в основните области от извънболничната медицинска помощ и денталната медицина.

Центърът разполага със специализирани кабинети, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

Центърът е регистриран като лечебно заведение в Столична Регионална Здравна Инспекция с регистрационен № 2215133501.

Удостоверение за регистрация

 

Финансиране

Центърът работи:

  • с пациенти на здравната каса

  • с пациенти на здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества, с които е в договорни отношения - при условията на безкасово обслужване

  • с пациенти на здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества, с които не е в договорни отношения - при условията на платен прием.

  • с пациенти на свободен прием.

Ако сте осигурен/застрахован при осигурител/застраховател, който не е в договорни отношения с нас, ще Ви предоставим всички документи, необходими за предявяване на вашето Искане за възстановяване на разходи, за да може да Ви бъде своевременно възстановена сумата на направеното плащане.

Свържете се с нас

Адрес
гр.София 1113
ул. Атанас Далчев 3, бл. 93-96

Телефони
тел: 0892/239193
тел: 02/4950916
факс: 02/4951354

Интернет
e-mail: reception@ozok.bg


Изпрати запитване